Missie

De democratie opnieuw denken en doen

Om de visie gestalte te geven, willen wij de democratie opnieuw denken en doen. Onze visie is geen afgerond gedachtegoed maar een uitnodiging om met elkaar het gesprek daarover aan te gaan. We willen de waarden waarvoor we staan bovendien ook in de praktijk brengen: intern binnen onze vereniging maar ook extern in de maatschappij. Daarbij richten wij ons op deze doelen:

– Wij willen grondrechten en de verdeling der machten herstellen, verbeteren en bewaken.

– Wij willen een democratische cultuur bevorderen, met kritische burgers die bijdragen aan de gemeenschappelijke zaak.  Wij willen daartoe in het bijzonder de vrijheid en onafhankelijkheid van wetenschappen, kunsten, onderwijs, media en het publieke debat herstellen, verbeteren en bewaken.

– Wij willen een economisch systeem dat uitgaat van economische waarde-creatie vóór en dóór alle leden van de samenleving en dat uitgaat van de eerlijke verdeling van kennis, inkomen, zeggenschap, grond, voeding, huisvesting en zorg.

–  Wij willen een duurzame leefomgeving voor mens, dier en toekomstige generaties, die wij  op een democratische  bevorderen.