Missie

De democratie opnieuw “denken en doen”

We richten wij ons op herstel van onze grondrechten en de verdeling der machten; het op een democratische manier bevorderen van een cultuur met kritische burgers die bijdragen aan de gemeenschappelijke zaak; van een economisch systeem dat uitgaat van economische waardecreatie vóór en dóór alle leden van de samenleving en van een duurzame leefomgeving voor mens, dier en toekomstige generaties.

…meer