Agenda

Een gevuld programma

Op vaste tijden organiseren wij ledenavonden, publieke debatten en deelname aan acties, zoals demonstratie. Hieronder leest u wat, wanneer plaatsvindt. Ook ziet u welke activiteiten er de afgelopen maanden plaatsgevonden hebben.

Demonstratie: ‘Stop de permanente coronawet!’ 

4 september – Amsterdam

Tweeënhalf jaar lang beperkte dit kabinet de grondrechten van Nederlandse burgers om de coronacrisis te bestrijden, terwijl ze niets deden om ons zorgsysteem te versterken. Nu wil de regering maatregelen zoals lockdowns, verplichte mondkapjes en gedwongen afstand houden opnemen in de permanente wet, zonder eerst vast te stellen of deze daadwerkelijk effectief waren. De Vierde Golf vindt dit onacceptabel en roept iedereen op om hier tegen te gaan demonstreren. 

Leden van de Vierde Golf lopen al langer mee in demonstraties tegen de coronawet. “Voor mij was de druppel het coronatoegangsbewijs,” vertelt Jona Walk, arts en mede-initiatiefnemer van de Vierde Golf. “Dat was een aanval op de lichamelijke integriteit zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. Voor mij heeft de overheid die dag een harde grens overschreden en daar moest ik mij als burger tegen verzetten.” 

Nu de regering collectieve, vrijheidsbeperkende maatregelen definitief onderdeel wil maken van de Wet Publieke Gezondheid roept de Vierde Golf iedereen op om deel te nemen aan de demonstratie op 4 september op De Dam in Amsterdam. “Ik vind het belangrijk om er bij te zijn,” zegt advocaat Stan Baggen, tevens mede-initiatiefnemer van de Vierde Golf. “Dit wetsvoorstel zou fundamenteel ingrijpen in onze samenleving, dat kunnen we niet zo maar laten gebeuren.” 

“Als je met ons mee wil lopen, wees van harte welkom. Wij zullen met een groep verzamelen en dan samen lopen, en zijn te  herkennen aan ons spandoek: Minder repressie, meer zorg!” aldus Jupijn Haffmans, mede-initiatiefnemer van de Vierde Golf. Congres Pandemische Paraatheid

Driebergen – 9 september

Pandemische paraatheid. Reflectie en aanbevelingen na 2,5 jaar Corona.
Nu het eerste stof van de coronapandemie is neergedaald, is de tijd rijp om het gekozen COVID-19 beleid te evalueren. Dit doen we op vrijdag 9 september 2022 tijdens het congres Pandemische Paraatheid bij Atropia in Driebergen.

Programma

Dagvoorzitter Joep Stassen neemt ons tijdens het congres op verbindende en interactieve wijze mee om samen tot een antwoord te komen op de vraag: zijn we klaar voor een volgende pandemie? En wat is eigenlijk de rol van beleidsmakers, politiek, wetenschap, medici, ethici en juristen? Hoe is dit veranderd? Welke lessen kunnen we leren uit de afgelopen twee jaar?

We starten deze middag met een keynote van professor Rik Torfs, oud-rector van de Katholieke Universiteit Leuven en (kerk)jurist. In België is hij intensief betrokken geweest bij het coronadebat. Hij vertelt over wat hem is opgevallen in de afgelopen twee jaar in België, maar ook in Nederland. Hoe zou een academische discussie over pandemische paraatheid er volgens hem uit moeten zien? Wat is de rol van politiek, media en maatschappij?

Professor Torfs schetst een perspectief waarin we met elkaar tegenstellingen kunnen overbruggen, of ten minste draaglijk maken.
Daarna gaan we met elkaar in dialoog middels drie verschillende paneldiscussies, die elk een eigen thema behandelen: Wetenschap en Politiek, Wetenschap en Maatschappij en Wetenschap en Media.

Mona Keijzer sluit de middag af.

Bekijk de website voor meer informatie


Eerdere activiteiten

25 augustus – Den Haag

Vierde Golf Cafe
met Ronald Meester
‘Wetenschap als religie
?’


Video opname Vierde Golf Dialoog Europese Digitale Identiteitsbewijs – dinsdag 5 juli

Bekijk de registratie van 5 juli in Pakhuis de Zwijger.


De sprekers waren o.a. Prof. Bart Jacobs, Dr. Tijmen Wisman, en Marie-José Hoefmans.

Lid worden van de nieuwsbrief van De Vierde Golf?   
Klik dan hier

Het Europese Digitale Identiteitsbewijs:gemak voor de burger of opstap naar de surveillance state?De EU ontwikkelt een Europees identiteitsbewijs. Deze vervanger van DigiD dient naast het ID als ‘wallet’ voor zaken als schooldiploma’s, bankgegevens, gezondheidsdate, vaccinaties ect. Je sluit er leningen mee af of logt er veilig mee in bij platformen als Facebook.

De beloften zijn gemak voor overheden, bedrijven en burgers, die bovendien meer controle zouden krijgen over eigen data. Maar privacywaakhonden waarschuwen dat het eID drempels opwerpt voor participatie in de samenleving. Gaan we met het eID richting surveillance staat en een sociaal kredietsysteem naar Chinese snit? Welke eisen moeten we stellen aan de invoering? 

Kom je ook? Laat je gedachten hierover horen in Pakhuis de Zwijger!


Sprekers, o.a Prof. Bart Jacobs, hoogleraar Security, privacy en identity aan de Radboud Universiteit Nijmegen, lid KNAW en betrokken bij de ‘European Digital Identity Wallet’
Dr. Tijmen Wisman, privacyjurist en universitair docent bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Voorzitter van het Platform Burgerrechten
Marie-José Hoefmans, CEO en Co-founder van de data-coöperatie Schluss. Schluss wil de zeggenschap over persoonlijke data teruggeven aan het individu.
DE VIERDE GOLF streeft naar een crisisbestendige democratische rechtsstaat die de fundamentele rechten en vrijheden van burgers vooropstelt. Dat doen we door de democratie opnieuw te denken en te doen, in de vorm van dialoog en actie.