Waarom

Technocratische arrogantie en de uitholling van de democratische rechtsstaat

Technocratie is een organisatorisch systeem waarbij beleidsmakers beslissen aan de hand van adviezen van deskundigen op deelterreinen. De technocratische benadering waarmee overheden de coronapandemie onder controle wilden krijgen komt voort uit een neoliberale visie waarin de samenleving wordt bestuurd als een bedrijf in plaats gebaseerd op een afweging van waarden.
Er is een diepgaande herwaardering nodig van democratisch burgerschap, van de democratische rechtsstaat en van andere noodzakelijke pijlers van een democratische cultuur. 

Meer…

Nieuws