Nieuws / publicatie

Dossier ten behoeve van de leden van de parlementaire enquêtecommissie coronabeleid

De Lobbykring van de Vierde Golf heeft zich de afgelopen tijd intensief bezig gehouden met de parlementaire enquêtecommissie Coronabeleid. Dit laat de kring hierover weten;

Wij hebben ter onderbouwing van de visie van de Vierde Golf een dossier samengesteld dat wij met een vrij beknopte introductie 29 maart 2024 aan alle leden van de parlementaire enquêtecommissie Coronabeleid hebben toegezonden. De ontvangst is door de griffier bevestigd.

Lees hier de ingediende stukken:
Dossier Vierde Golf tbv Enquêtecommissie Coronabeleid 29-3-2024.
Bijlagenoverzicht
De Vierde Golf – Bijlagen bij dossier 29 maart 2024