Over ons

Collectief van politiek ontheemden

De Vierde Golf is een vereniging die zich inzet voor een crisisbestendige democratie. Voor zelfbeschikking en zeggenschap in een onverdeelde maatschappij (meer daarover onder Visie en Missie).

Wij zijn ontstaan uit een collectief van politiek ontheemden uit verschillende linkse politieke bewegingen (zie ook de initiatiefgroep hieronder). Aanleiding voor het ontstaan was de gedeelde grote zorg over het gebrek aan verzet door politieke partijen tegen de technocratische en repressieve maatregelen die tijdens de coronacrisis door de politiek zijn genomen.
Wij staan voor een linkse politiek die de fundamentele rechten en vrijheden van burgers weer vooropstelt en die burgers beschermt tegen de grillen van de overheid en de markt.

De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers die actief deelnemen in sociocratische kringen. Het bestuur bestaat uit sociocratisch gekozen onbezoldigde vrijwilligers en bepaalt zelf onderling over de rol- en taakverdeling van haar bestuursleden (zoals voorzitter, penningmeester en secretaris) die past bij de vergadering en besluit per consent.

Waarom de naam ‘Vierde Golf’?

In het voorjaar 2021 zaten we in de derde golf van de coronapandemie. De overheid had opnieuw strenge beperkende maatregelen opgelegd, waaronder de avondklok. Als initiatiefnemers hadden we grote moeite met de veronachtzaming van de maatschappelijke gevolgen van deze maatregelen. Besluiten werden genomen zonder integrale, politieke afweging van de verschillende waarden en belangen. Het moest mogelijk zijn de ziektegolven op een andere manier te beheersen dan met niet-effectieve, langdurige en slecht onderbouwde maatregelen die bovendien in strijd waren met politieke grondrechten. Om een crisisbestendig democratie te bevorderen besloten wij een beweging te vormen, een golf, die antwoord was op de derde coronagolf. Vanuit deze gedachte werd de naam de Vierde Golf geboren.

Huidig bestuur van de Vierde Golf:

Jupijn Haffmans, onafhankelijk strategisch adviseur – algemeen bestuurslid

Natalie Nanninga – Dorigo, ervaren manager informatiemanagement – algemeen bestuurslid

Peter van der Vlis, onafhankelijk stragisch en juridisch adviseur – algemeen bestuurslid

Bankrekening: NL 15 TRIO 0320 6058 17

RSIN: 864317372

De Vierde Golf heeft de ANBI-status. Dit betekent dat giften aan de Vierde Golf aftrekbaar zijn onder bepaalde voorwaarden. Zie de belastingdienst.


Initiatiefgroep 2021 van de Vierde Golf:

Stan Baggen, advocaat

Jupijn Haffmans, onafhankelijk strategisch adviseur

David Klingen, ondernemer in food

Rosalie Smit, antropoloog en ondernemer

Martijntje Smits, techniekfilosoof en onderzoeker

Jona Walk, arts in opleiding tot internist

Documenten:

Download de statuten van de vereniging

Download Privacyverklaring

Download beleidsplan 2023

Download Jaarverslag Vierde Golf 2023

Nieuws