Over ons

Collectief van politiek ontheemden

De Vierde Golf is een vereniging die zich inzet voor een crisisbestendige democratie. Voor zelfbeschikking en zeggenschap in een onverdeelde maatschappij (meer daarover onder Visie en Missie).

Wij vormen een collectief van politiek ontheemden uit verschillende linkse politieke bewegingen. Aanleiding voor het ontstaan was de gedeelde grote zorg over het gebrek aan verzet door politieke partijen tegen de technocratische en repressieve maatregelen die tijdens de coronacrisis door de politiek zijn genomen.
Wij staan voor een linkse politiek die de fundamentele rechten en vrijheden van burgers weer vooropstelt en die burgers beschermt tegen de grillen van de overheid en de markt..  

Huidig bestuur van De Vierde Golf:

  • beloningsbeleid: bestuursleden van de Vierde Golf zijn onbezoldigd, ze krijgen geen vergoeding voor hun inzet voor de vereniging.

Jupijn Haffmans, onafhankelijk strategisch adviseur – algemeen bestuurslid

Natalie Nanninga – Dorigo, ervaren manager informatiemanagement – algemeen bestuurslid

Peter van der Vlis, onafhankelijk stragisch en juridisch adviseur – algemeen bestuurslid

Bankrekening: NL 15 TRIO 0320 6058 17

RSIN: 864317372


Initiatiefgroep 2021 van De Vierde Golf:

Stan Baggen, advocaat

Jupijn Haffmans, onafhankelijk strategisch adviseur

David Klingen, ondernemer in food

Rosalie Smit, antropoloog en ondernemer

Martijntje Smits, techniekfilosoof en onderzoeker

Jona Walk, arts in opleiding tot internist

Documenten:

Download de statuten van de vereniging (akte van oprichting)

Download beleidsplan 2023

Download Privacyverklaring

Nieuws