De Vierde Golf

Wij zijn DE VIERDE GOLF

zeggenschap en zelfbeschikking in een gedeelde wereld

Wij zijn een collectief van progressieve denkers en doeners.
Wij maken ons zorgen over het coronabeleid en voelen ons hierin niet vertegenwoordigd door progressieve politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Voel jij je ook ontheemd en eenzaam in je kritiek op het coronabeleid?
Je staat niet alleen.

Wij willen:

 • Een pandemie-bestendige democratie, die ook bestand is tegen volgende crises.
 • Een rechtsstaat die mensen verbindt en niet uitsluit.
 • Een democratie die ook solidair is met mensen die getroffen worden door beleid.
 • De macht van grote bedrijven, staat en wetenschappen kritisch kunnen controleren.
 • Sociale rechtvaardigheid, emancipatie en duurzame leefcondities.
 • Een betrouwbare overheid.
 • Een open samenleving met ruimte voor veelsoortige stemmen. Dus ook een open debat gebaseerd op vrije wetenschap, vrije journalistiek en vrije kunst. Deze zaken zijn geen franje voor goede tijden, maar fundamenteel.

Wij zijn tegen:

 • De inzet van de QR-pas en andere maatregelen waarmee grondwettelijke vrijheden worden ingeperkt en controle en uitsluiting worden vergroot. Maatschappelijke polarisatie is het directe gevolg van dit destructieve beleid.
 • Gedwongen medische behandelingen zoals een (indirecte) vaccinatieplicht. Dit is een vergaande schending van het grondrecht van lichamelijke integriteit.
 • Het massaal vaccineren van kinderen en jongeren terwijl zij hier geen directe baat bij hebben. Dit vormt een risico voor hun verdere gezondheid.
 • Maatregelen die generaties opofferen ten bate van anderen. Dit ondermijnt op termijn solidariteit en samenhorigheid.
 • Lockdowns. Wij vinden deze niet proportioneel en effectief. De Nederlandse middenstand en culturele instellingen gaan kapot aan lockdowns en de mentale schade, zeker voor jongeren, is niet te overzien. Het sluiten van scholen is geen optie.

UITNODIGING

We nodigen iedereen uit om ondanks de sterk uiteenlopende standpunten over de pandemie toch een vruchtbare discussie te blijven voeren over het belangrijkste wat ons verbindt. Zo’n discussie is op dit moment noodzakelijk. Niet alleen om goed uit de pandemie te komen, maar ook om voorbereid te zijn voor alle andere grote crises die ons nog te wachten staan.

TIJD VOOR ACTIE

Wij verbinden mensen die meebouwen aan een visie voor een pandemie-bestendige democratie. We organiseren debatten en komen in actie. We zoeken naar een nieuwe, verbindende taal om politiek te bedrijven. Ook bieden we een veilige omgeving voor mensen die willen meedoen aan deze nieuwe visie.

Sluit je aan! Spreek je uit! En bouw mee!

Onverdeeld Open

De Vierde Golf ondersteunt met overtuiging en menskracht het Manifest voor een Onverdeeld Open Nederland.

We bouwen hiermee een brede coalitie voor het onmiddellijk afschaffen van het coronatoegangsbewijs.

Onverdeeld Open spreekt zich uit tegen het coronatoegangsbewijs in al zijn verschijningsvormen. Dit is een ongerechtvaardigde inbreuk van grondrechten, en de schade staat niet in verhouding tot eventuele voordelen voor de volksgezondheid. 

Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de “gereedschapskist” van een vrije democratie.

Wij roepen de regering en het parlement op om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen.

Sluit je aan bij onze coalitie!

Lees het manifest