Zeggenschap en zelfbeschikking in een gedeelde wereld

Wij zijn de Vierde Golf.Voortgekomen uit verbazing over de reactie op de coronapandemie en andere crises vanuit politiek en maatschappij. Politieke keuzes worden vermomd als technische oplossingen en leiden keer op keer tot een inperking van burgerrechten, een afnemende sociale samenhang, een toenemende kansenongelijkheid en een afnemende duurzaamheid. De armen worden armer en de rijken worden rijker, en vooral ook: machtiger. Grote beslissingen over de toekomst van onze samenleving worden steeds vaker genomen in internationale samenwerkingsverbanden van overheden en Big Tech, Big Pharma en Big Finance.

Dit levert een uitholling van onze democratie op. De Vierde Golf verzet zich daartegen en streeft naar een crisisbestendige democratische rechtsstaat. Dat doen we door de democratie opnieuw te denken en te doen.

De Vierde Golf komt op voor:

  • Herstel en versterking van grondrechten en de verdeling der machten.
  • Een democratische cultuur met kritische burgers.
  • Een economisch systeem dat uitgaat van economische waarde-creatie vóór en dóór alle leden van de samenleving.
  • Een duurzame leefomgeving voor mens, dier en toekomstige generaties.

Sluit je aan! Spreek je uit! En bouw mee!