Zeggenschap en zelfbeschikking in een gedeelde wereld

Wij zijn de Vierde Golf. We zijn voortgekomen uit verbazing over de reactie op de coronapandemie en andere crises vanuit politiek en maatschappij. Politieke keuzes worden vermomd als technische oplossingen en leiden keer op keer tot een inperking van burgerrechten, een afnemende sociale samenhang, een toenemende kansenongelijkheid en een afnemende duurzaamheid. De armen worden armer en de rijken worden rijker, en vooral ook: machtiger. Grote beslissingen over de toekomst van onze samenleving worden steeds vaker genomen in internationale samenwerkingsverbanden van overheden en Big Tech, Big Pharma en Big Finance.

Dit levert een uitholling van onze democratie op. De Vierde Golf verzet zich daartegen en streeft naar een crisisbestendige democratische rechtsstaat. Dat doen we door de democratie opnieuw te denken en te doen.

De Vierde Golf komt op voor:

  • Herstel en versterking van grondrechten en de verdeling der machten.
  • Een democratische cultuur met kritische burgers.
  • Een economisch systeem dat uitgaat van economische waarde-creatie vóór en dóór alle leden van de samenleving.
  • Een duurzame leefomgeving voor mens, dier en toekomstige generaties.

Sluit je aan! Spreek je uit! En bouw mee!

Journalistiek in crisistijd

De Balie Amsterdam
26 november

Aanvang : 20.00 uur
Kijk op de website van de Balie voor kaartjes >>


Tijdens de coronapandemie had de media een centrale rol: het publiek informeren over het nog onbekende virus, wetenschappelijk onderzoek, wetgeving en politiek beleid. Maar door deze informatiestroom te publiceren, en door de paniek over het virus in de samenleving leek de ruimte voor media om kritisch te zijn steeds kleiner te worden. Inmiddels is het tijd voor reflectie. Wat is het spanningsveld tussen informeren en controleren? Welke gevolgen heeft een minder kritische journalistiek voor de rechtsstaat, en wet- en regelgeving? En wat moet de media anders doen bij een volgende crisis? Lees verder >>