CAMPAGNE VOOR DEPOLARISATIE

Het vertrouwen in de overheid is op een historisch dieptepunt beland. Ook tussen mensen onderling blijkt het gesprek over gevoelige onderwerpen lastiger geworden.
Lastiger om ons goed in de ander te verplaatsen, echt te luisteren.
Lastiger om elkaar weer te vertrouwen door de verdeeldheid die we in  de afgelopen jaren hebben ervaren.
De Vierde Golf denkt dat  de overheid een belangrijk aandeel heeft in de groeiende polarisatie binnen de samenleving. Denk aan de technocratische aanpak van de coronacrisis, aan de desastreuze behandeling van Groningers en van degenen die afhankelijk zijn van toeslagen.
Veel mensen zijn vervreemd geraakt van de politiek, de sociale samenhang is ondermijnd.

Dat is waarom we juist de overheid oproepen om schoon schip te maken, en  om een eerlijke evaluatie van het gevoerde beleid uit te voeren.

We dringen aan op transparantie, eerlijkheid, vertrouwen in alle burgers. Alleen zo kan depolarisatie op gang gaan komen: zullen spanningen verminderen, komt er meer ruimte voor verschillen en voor luisteren naar elkaar.

De Vierde Golf is van mening dat dit alleen op een geloofwaardige manier kan gebeuren op basis van de volgende uitgangspunten:

1)  Parlementair onderzoek naar het coronabeleid
Direct na de verkiezingen moet het onderzoek beginnen, met het streven om dat binnen enkele maanden af te ronden. Op basis van de uitkomst  moet worden bekeken welke aanpassingen nodig zijn in de pandemiewet. Ook zou Nederland pas daarna moeten bepalen of aansluiting bij het WHO-pandemieverdrag wenselijk is.

Start direct het parlementaire onderzoek naar het coronabeleid
Garandeer de vrijheid van meningsuiting

2) Geen inmenging vooraf in de vrijheid van meningsuiting
In een democratische rechtsstaat mag iedereen zeggen wat hij of zij denkt, ook als dat politiek of wetenschappelijk omstreden is. Die vrijheid mag niet vooraf door de overheid worden ingeperkt, ook niet door beïnvloeding van de (sociale) media. Het straf- en civiele recht biedt voldoende mogelijkheden om op te treden tegen opruiing, smaad, misleiding et cetera

3) Geen uitsluiting van het sociaal-maatschappelijk leven via een QR-code
Met de invoering van het coronatoegangsbewijs heeft de overheid een grens overschreden. Miljoenen Nederlanders van 13+ zijn hierdoor geraakt.
Er zijn meer ontwikkelingen in de richting van zogenaamde digitale surveillance van burgers en een ‘social credit system’ zoals in China ligt op de loer. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Er moet een harde lijn worden getrokken: daar mag op geen enkele wijze aan worden meegewerkt.

Geen Digitale surveillance of uitsluiting. (Zoals het coronatoegangsbewijs)

Wij roepen alle politieke partijen op om deze uitgangspunten te onderschrijven.

Steun onze campagne! Hoe kun je meedoen?

– Word lid klik hier voor meer informatie of word vriend klik hier voor meer informatie van de Vierde Golf. Je krijgt dan niet alleen posters opgestuurd, maar steunt ook de organisatie van de campagne met je bijdrage: porto, drukkosten, lijm 😊.
– Help mee om de posters op zoveel mogelijk plekken op te hangen. Achter het raam, maar ook op publieke plekken.
– Doneer! Klik hier om te doneren We zijn een vrijwilligersvereniging en niemand van ons wordt betaald voor het werk voor de Vierde Golf. Dus iedere euro die binnenkomt via contributie of gift wordt gebruikt voor de campagne. Als lid heb je bovendien een extra voordeel: invloed op het beleid van de vereniging. Doe mee!

ONVERDEELD OPEN