Visie


Een crisisbestendige democratie, gebaseerd op zeggenschap en zelfbeschikking in een gedeelde wereld.

We willen de pijlers van democratie en rechtsstaat helpen versterken via visievorming, publieke dialoog, politieke beïnvloeding en acties. Zo zetten we concrete stappen tegen de uitholling van de democratie, mede veroorzaakt door de maatschappelijke reacties op een crisis zoals de coronapandemie. De samenleving moet weer vóór en dóór de leden van die samenleving bestuurd worden, steeds met respect voor de grondrechten en met zorg voor elkaar, de natuur en alle levende wezens om ons heen. De vrije en democratische rechtsstaat die wij voor ons zien, is gebaseerd op vier uitgangspunten: positieve vrijheid, rechtvaardigheid, sociale cohesie en duurzaamheid van de leefomgeving.

Meer…