Missie

De democratie opnieuw “denken en doen”

Om de visie van De Vierde Golf gestalte te geven, willen wij de democratie opnieuw “denken en doen”. Onze visie is niet statisch en afgerond maar eerder een uitnodiging om met elkaar het gesprek over het gedachtegoed aan te gaan.
We willen de waarden waarvoor we staan bovendien ook in de praktijk brengen: intern binnen onze vereniging en ook extern in de maatschappij. Daarbij richten wij ons op deze doelen:

– Wij willen grondrechten en de verdeling der machten helpen herstellen, verbeteren en bewaken.

– Wij willen een democratische cultuur bevorderen, met kritische burgers die bijdragen aan de gemeenschappelijke zaak.  Wij willen daartoe in het bijzonder de vrijheid en onafhankelijkheid van wetenschappen, kunsten, onderwijs, media en van het publieke debat herstellen, verbeteren en bewaken.

– Wij willen een economisch systeem dat uitgaat van economische waardecreatie vóór en dóór alle leden van de samenleving. Een systeem dat uitgaat van het eerlijk verdelen van kennis, inkomen, zeggenschap, grond, voeding, huisvesting en zorg.

Nieuws