Zeggenschap en zelfbeschikking in een gedeelde wereld

De Vierde Golf is voortgekomen uit verbazing over de reactie vanuit politiek en maatschappij op de coronapandemie en andere crises. Politieke keuzes worden gepresenteerd als technische oplossingen die echter keer op keer leiden tot inperking van burgerrechten, afnemende sociale samenhang, toenemende kansenongelijkheid en afnemende duurzaamheid. De armen worden armer en de rijken worden rijker, en vooral ook: machtiger.

Grote beslissingen over de toekomst van onze samenleving worden steeds vaker genomen in internationale samenwerkingsverbanden van overheden met Big Tech, Big Pharma en Big Finance.

Dit alles levert een uitholling van onze democratie op. De Vierde Golf verzet zich daartegen en streeft naar een crisisbestendige democratische rechtsstaat. Dat doen we door de democratie opnieuw “te denken en te doen”.

De Vierde Golf komt op voor:

  • Herstel en versterking van grondrechten en de verdeling der machten.
  • Een democratische cultuur met kritische burgers.
  • Een economisch systeem dat uitgaat van economische waardecreatie vóór en dóór alle leden van de samenleving.
  • Een duurzame leefomgeving voor mens, dier en toekomstige generaties.

Sluit je aan! Spreek je uit! Bouw mee!