Nieuws / activiteit

Vierde Golf-dialoog met (kandidaat-)senatoren

9 maart Utrecht

Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur)

Locatie: Theater Wittevrouwen (Adres: Bouwstraat 55, 3572 SP in Utrecht)

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Die kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

Kerntaak van de Eerste Kamer is om wetsvoorstellen te toetsen op o.a. rechtmatigheid.

Tijdens de pandemie zijn onze burgerlijke vrijheden onder de klassieke grondrechten langdurig ingeperkt ten gunste van de bevordering van de volksgezondheid, een sociaal grondrecht. Die botsing van klassieke en sociale grondrechten doet zich vaker voor, zoals bij zorg voor het milieu en recht op wonen.

Met (kandidaat-)senatoren Peter van der Voort (D66)Daan Roovers (Groen Links) en Peter Nicolaï (Partij van de Dieren) gaan wij op donderdag 9 maart in gesprek over hoe zij terugkijken op de rol van de Eerste Kamer tijdens de pandemie; en of er voor dat instituut een specifieke rol is weggelegd ten aanzien van een integrale afweging van botsende grondrechten.