Nieuws / activiteit

Vierde Golf-Café – ‘De kleine ondernemer in de knel’

Pancras Pouw van BeUnited

Galerie Café Leidse Lente
Haagweg 4 Leiden
5 juli

Tijd: 20:00 – 22:00
Inloop vanaf 19:30
Borrel na afloop
Toegang gratis – Donaties welkom!
Aanmelden via devierdegolf@protonmail.com


Tijdens dit Vierde Golf-café gaan we in gesprek met Pancras Pouw van BeUnited, dat de belangen van ondernemers in het mkb behartigt.
Nu de coronasteun en uitgestelde belastingschulden moeten worden terugbetaald, worden veel ondernemers in hun voortbestaan bedreigd. Want de lockdowns raakten vooral het midden- en kleinbedrijf, terwijl een flink aantal grote multinationals juist direct of indirect bleek te profiteren.
Ondernemen wordt voor het mkb sowieso steeds lastiger. De belangen van deze ondernemers worden amper gehoord in de politiek. Binnen VNO-NCW en het daaronder vallende mkb-Nederland als gesprekspartners van de overheid, domineren de belangen van grote bedrijven.
Hoe komt er weer meer oog voor kleine ondernemers, die zo’n belangrijke rol spelen in de samenleving?
Dit Vierde Golf-café is ook onze zomerborrel ter afsluiting van het seizoen, voor al onze leden, vrienden en sympathisanten. De opbrengst van deze avond gaat naar de Leidse Lente, om ze te steunen bij de terugbetaling van de coronaschulden.