Nieuws / activiteit

Kennismakingsbijeenkomsten

De Vierde Golf is een vereniging die streeft naar een crisisbestendige democratie. De afgelopen jaren is ons duidelijk geworden dat onze democratie niet voldoende weerbaar is. De diverse afgekondigde crises bleken aanleiding te geven de democratie verder af te breken in plaats van die te versterken. Zo kunnen maatregelen worden ingesteld die problemen afwentelen op burgers, die elkaar vervolgens moeten controleren of naar de pijpen van de (politieke) meerderheid moeten dansen. Dit kan en moet anders.

De Vierde Golf verbindt mensen die willen meedenken en meedoen. Die de democratie willen versterken, heruitvinden en daar actief hun bijdragen aan willen leveren. We doen dat in debatten en cafés, met sprekers en het organiseren van dialoog, en met concrete acties. Ook publiceren we (opinie)artikelen. Zie daarvoor elders op de website en onze nieuwsbrief.
We groeien gestaag. Daarom willen we geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige manier, vrijblijvend en ongedwongen kennis te maken met onze missie, visie en activiteiten. Het is bij uitstek ook een plek om kennis te maken met gelijkgestemden. We vinden het leuk je te ontmoeten, of je je nu wil inzetten voor de Vierde Golf of niet. Contacten leggen, ervaringen uitwisselen en het gesprek aangaan zijn doelstellingen op zich voor deze avonden.

Geef je op via devierdegolf@protonmail.com voor één van onderstaande data:

Donderdag 13 april om 19.30 uur in Ateliers Majeur
te Heerenveen

Donderdag 11 mei om 19.30 uur in DePetrus
te Vught

Er wordt ook een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd in Arnhem. Datum en plaats volgen.